Pogoji Uporabe

Odgovornost za ravnanje s podatki je na strani lastnika domene ProdajniZastopniki.si, oziroma v primeru njegove odsotnosti, na strani njegovega zakonitega zastopnika.

Vsa sporočila, kot tudi spremembe, popravke ali zahtevke po odstranitvi katerihkoli podatkov, lahko v skladu s pravili in zakonom o varstvu osebnih podatkov, pošljete preko elektronske pošte na naslov manager@prodajnizastopniki.si.